Määritelmä ja tarkoitus

ICES (Integrated Energy Storage System) käyttää modulaarista rakennetta, joka mahdollistaa jännitteen ja kapasiteetin joustavan konfiguroinnin. ICES koostuu pääasiassa akusta, akunhallintajärjestelmästä (BMS), virranmuunnosjärjestelmästä (PCS), energianhallintajärjestelmästä (EMS) ja muista sähkökomponenteista.

ICES (Integrated Energy Storage System) käyttää modulaarista rakennetta, joka mahdollistaa jännitteen ja kapasiteetin joustavan konfiguroinnin. ICES koostuu pääasiassa akusta, akunhallintajärjestelmästä (BMS), virranmuunnosjärjestelmästä (PCS), energianhallintajärjestelmästä (EMS) ja muista sähkökomponenteista.

Sovellusskenaariot

Itsenäinen energian varastointijärjestelmä:

Pääasiassa tehtaissa, ostoskeskuksissa ja vastaavissa paikoissa käytetty järjestelmä helpottaa parranajohuippua, energian varastointia ruuhka-ajan ulkopuolella ja varavirtatoimintoja.

Aurinkoenergia + energian varastointi + lataus:

Käyttämällä aurinkosähköpaneeleja rakennusten katoilla ja aurinkovarjoja parkkipaikoilla, energian varastointijärjestelmä on konfiguroitu saavuttamaan "omakulutus ylijäämäenergian varastoinnin kanssa". Tämä vähentää tehokkaasti latausasemien vaikutusta verkon kuormitukseen.