• tasapainottaa turvallisesti energiankäyttöä välillä

    Wallbox ja muut kodinkoneet

MODBUS-protokollan avulla TEISON wallbox-latauspiste voi seurata kotiverkon reaaliaikaista kuormitusta ja sen perusteella, että jokainen kodinkone voi toimia normaalisti, se voi saavuttaa turvallisesti nopeimman latausnopeuden ja voi perustua kuormitukseen. Muuta lataustehoa automaattisesti.

Miksi tarvitset TEISON-kuormituksen tasausratkaisua?

Normaalioloissa kodin tai muun paikan maksimi sähkökuormitus määräytyy rakentamisen ja suunnittelun aikana. Tämä edellyttää, että kaikkien kodinkoneiden kokonaiskuormitus ei voi ylittää kodin sähköverkon enimmäiskuormitusta, muuten se laukaisee katkaisijan ja aiheuttaa johtohäiriön.

Ladattavan wallbox-latauspisteen teho on yleensä vähintään 7 kW. Kun on kesä- ja talvikausi, kodinkoneiden käyttö lisääntyy. Kun suuritehoiset laitteet on otettu käyttöön, lataava wallbox-latauspiste toimii täydellä kuormalla ja on helppo saada kokonaisvirta ylittämään kodin ilmakytkimen maksimisuojausvirran, minkä jälkeen se laukeaa. Tällä hetkellä lataava wallbox-latauspiste on tarpeen, jotta se pystyy havaitsemaan perheen kokonaiskuormitusvirran. Kun perheen kokonaiskuormitusvirta on lähellä suurinta sallittua virtaa tai ylittää sen, lataava wallbox-latauspiste voi automaattisesti vähentää latausvirtaa varmistaakseen, että linjan kokonaisvirta ei ylitä suojavirtaa, mikä varmistaa koko piirin turvallisen toiminnan.

TEISON-kuormituksen tasausratkaisun toteuttamisen edellytykset

1. Kokonaistehomittari/kokonaistehomittari tukee 485-tietoliikennetilaa. Kotiin tulevan mittarin on tuettava RS-485-liitäntää.

2. Kokonaistehomittari/kokonaisteho tukee MODBUS-RTU-protokollaa linjatehon saamiseksi. Sähkömittari tai tehomittari voi lukea linjan kokonaistehon MODBUS-RTU-protokollan kautta.

3. Sähköajoneuvot ovat uusimpien standardien mukaisia, ja latausvirtaa voidaan säätää dynaamisesti latauspinoprotokollan mukaan. Kun latauspino antaa sopimuksen latausvirran säädöstä, sähköajoneuvon tulee pystyä alentamaan virtaa vaatimusten mukaisesti.

Home Pro

Katso lisää